Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Zo staat Autoriteit Consument & Markt voor gelijke kansen op de consumentenmarkt en gaan ze oneerlijke concurrentie tegen. Hiermee bieden ze kleinere aanbieders de mogelijkheid de concurrentie aan te gaan tegen de grote marktspelers. Dit leidt weer tot innovatie, nieuwe producten , diensten en bedrijven. Concreet betekent dit dat er meer aanbieders zijn en daardoor meer keus is voor u met als gevolg lagere energietarieven.

ACM komt in actie als bedrijven zich niet aan de regels houden. Met deze regels willen zij ook de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten garanderen en innovatie in deze sectoren stimuleren. Bedrijven en consumenten die problemen hebben met hun energieaanbieders kunnen bij Autoriteit Consument & Markt terecht voor advies. Autoriteit Consument & Markt treedt vervolgens op tegen aanbieders die zich niet aan regels houden.

Zodra een energieleverancier door het ACM goedgekeurd is ontvangt het bedrijf een vergunning. Met deze vergunning krijgen nieuwe energieleveranciers de mogelijk om toe te treden tot de energie markt. Ook dit wordt allemaal nauw in de gaten gehouden door ACM, zodat er een eerlijke verkoop op de energiemarkt plaatsvindt.

Voor meer informatie kunt u naar https://www.acm.nl/

Wat doet ACM?