Disclaimer

Het aanbod van de volgende energieleveranciers worden met elkaar vergeleken: De pakketten hebben de door jou gekozen specificaties. Het is mogelijk dat de pakketten op andere punten van elkaar verschillen. Daarop zijn zij niet op vergeleken. Als je een abonnement afsluit dan ontvangt deze website eenmalig een advertentievergoeding van de verkopende partij. Deze vergoeding heeft geen invloed op het resultaat van de vergelijking. Deze vergelijker is ter indicatie. Prijzen (incl. btw) en/of andere specificaties kunnen afwijken. Aan deze of enig andere onjuistheid kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Mocht u onjuistheden tegenkomen dan kunt u dit melden bij de webmaster. De prijzen op de website van de energieaanbieder zijn te allen tijde leidend. Om een goede schatting van de prijs te geven hebben wij de volgende aannames gemaakt: We gebruiken de gemiddelde prijs van de netwerkbeheerders. Bij het ontbreken van een gasregio zullen de gasprijzen van regio 1 gebruikt worden. De besparing is een schatting. Voordat consumenten overstappen hebben zij meestal een variabel pakket. Daarom wordt de besparing berekend aan de hand van de variabele pakketten zonder acties (in dit geval van E.on, Electrabel en Nuon). Voor statistische doeleinden worden acties opgeslagen. Dit gebeurt volledig anoniem. Data kan gedeeld worden met derden.

De duurzaamheidscore (percentage groene of grijze energie) is gebaseerd op onafhankelijke informatie van de World Information Service on Energie (wisenederland.nl).