In 2018 is 8 procent meer groene stroom opgewekt dan het afgelopen jaar. Dit is vooral te danken aan de toename van het aantal zonnepanelen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

15 procent van het stroomverbruik is groen

Vorig jaar werd 18 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt uit wind, zon, biomassa en waterkracht. 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik is groen.

Beperkte groei windenergie                                                                                  

De meeste groene stroom, 55 procent, komt nog altijd van windmolens. Dat nam vorig jaar nauwelijks toe omdat het windmolenpark amper groeide. De capaciteit van windmolens op land nam wel toe met 90 megawatt naar ruim 3300 megawatt. Op zee kwamen er geen molens bij en bleef de capaciteit staan op bijna duizend megawatt.

Meer zonnepanelen

Met zonnepanelen werd bijna 18 procent elektriciteit opgewekt. In 2017 was dit nog 13 procent. Ze leverden vorig jaar 3,2 miljard kWh stroom. Dit is een miljard meer dan in 2017. Volgens het CBS houdt de stijging direct verband met de forse toename van de opgestelde capaciteit. Naast de zonnepanelen op woningen zorgden vooral de grotere installaties op daken van gebouwen en op zonneweiden voor meer vermogen.