Foutieve jaarrekening

Foutieve jaarrekening, en nu? Heeft u de berekening 2 x gedaan? Zo ja, volg dan de stappen die wij hieronder voor u beschrijven:

1. Het eerste wat u doet , nadat u heeft geconstateerd dat de berekening niet klopt, is contact op te nemen met uw huidige energieleverancier. Het kan zijn dat uw huidige energieleverancier een foutieve berekening heeft gemaakt. Mocht dat het geval zijn, dan zal de energieleverancier, na controle, u een nieuwe jaarafrekening toezenden. Het kan ook zo zijn dat u uw meterstanden niet correct of in het geheel niet heeft opgestuurd. Bij het niet opsturen van de meterstanden zal uw energieleverancier moeten schatten wat uw verbruik is. Mocht u samen met uw energieleverancier geen oplossing vinden, volg stap 2.

2. Kunt u er samen niet uit komen dan heeft u het recht een formeel bezwaarschrift in te dienen bij uw huidige energieleverancier. In uw voorwaarden staat beschreven hoe en binnen welke termijn u het bezwaarschrift in kunt dienen. Uw bezwaarschift dient u ten allen tijde aangetekende te versturen, dit om aan te kunnen tonen dat u bezwaar heeft ingediend. In uw bezwaarschrift kunt u een termijn geven aan uw huidige energieleverancier waarbinnen deze moet reageren. Is deze termijn overschreden en heeft u nog niks van uw energieleverancier vernomen, neem telefonisch contact met hen op om te vragen wat de reden hiervan is. Mocht er een beslissing genomen worden die niet naar tevredenheid is, volg stap 3.

3. U bent niet tevreden met de beslissing die uw huidige energieleverancier genomen heeft? Dan kunt u zich tot de Geschillencommissie wenden. Deze zal een oordeel vellen over het bezwaar tegen uw huidige energieleverancier. De meeste energieaanbieders zijn lid van de geschillencommissie Energie en Water. De Geschillencommissie verricht de werkzaamheden niet gratis, u zult klachtengeld moeten betalen. Wilt u weten hoeveel u moet betalen aan de Geschillen Commissie leest u hierover verder op de website van de Geschillencommissie.

Overstappen

U kunt er altijd nog voor kiezen om over te stappen naar een andere energieleverancier, lees dan eerst de beoordeling van bezoekers bij de verschillende energieleveranciers. Vergeet natuurlijk niet om vervolgens een vergelijking te maken via www.goedkoop-overstappen.nl.Foutieve jaarrekening